The Scandinavian Tire & Rim Organization

Bliv medlem

KORRESPONDERENDE MEDLEM

Som korresponderende medlem regnes personer, virksomheder eller organisationer, der i Norden har et af følgende som hovedaktivitet:
a) salg af dæk, fælge, hjul eller licensgivning til særlig regummieringsteknologi.
b) regummiering af dæk.
c) salg af tilbehør til dæk, hjul eller fælge.
d) arbejde med generelle problemer med dæk, hjul og fælge.

Korresponderende medlemmer får tilsendt mødereferater og anden relevant information. Efter særlig invitation har korresponderende medlemmer mulighed for at deltage i bestyrelsens ordinære møder. Spørgsmål, som ønskes behandles på disse møder, skal være indsendt senest 3 uger før mødets afholdelse.

Hvert medlem modtager et gratis eksemplar af databogen, når der udkommer et nyt oplag. Hvor ofte databogen revideres, besluttes af bestyrelsen for et år ad gangen.
Serviceafgifterne til organisationen fastsættes for et år ad gangen ved organisationens sidste møde året før det år, afgifterne gælder.

Enhver, der ønsker at blive medlem, skal indsende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen, som tager stilling til ansøgningen om medlemskab.
Medlemskab ophører 12 måneder efter skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Ønsker du at blive korresponderende medlem af STRO, kan du indsende en anmodning om medlemskab til

 info@stro.se eller via kontaktformularen under “kontakt“.

Till toppen