The Scandinavian Tire & Rim Organization

At blive medlem

KORRESPONDERENDE MEDLEM

Som korresponderende medlem regnes personer, firmaer eller selskaber som henhedtsvis:
a) har primære virksomhed i Norden er at sælge dæk, fælge, hjul eller give licens for særlig regummieringsteknologi.
b) Virksamheder, der som hovedaktivitet regummierer dæk.
c) hvis primære virksomhed er salg af tilbehør til dæk og fælge.
d) hvis primære virksomhed er at arbejde med spørsmål som drejer sig om dæk og fælge.

Korresponderende medlemmer får tilsendt protokol og anden information. Efter speciel inbydelse har korresponderende medlemmer mulighed for at deltage i styrelsens ordinære møde. Spørgsmål, som ønskes behandles på disse møder, skal være indsendt senest 3 uger før mødets afholdelse.

Dog vil hvert medlem modtage et gratis eksemplar af data bogen, når der udkommer et nyt oplag. Periodiciteten for revidering af databogen besluttes af bestyrelsen for et år ad gangen.
Serviceafgifterne til organisationen fastsættes for et år ad gangen ved organisationens sidste møde året før det år, afgifterne gælder.

Den, som ønsker at blive medlem, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen, som afgør om medlemskab.
Medlemskab ophører 12 måneder efter skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Ønsker du at blive en korresponderende medlem af STRO, du kan sende i en anmodning om at info@stro.se eller via kontaktformularen under “kontakt“.

Till toppen