The Scandinavian Tire & Rim Organization

Vinterdæk

Ifølge tidligere aftale med de svenske og norske trafikmyndigheder offentliggør STRO ikke længere vinterdæklister!

STRO’s bestyrelse har besluttet ikke længere at offentliggøre vinterdæklister, det vil sige de lister over dæk til personbiler og tunge køretøjer, som af de respektive dækfabrikanter anses for at opfylde kravene til vinterdæk ifølge svenske og norske forordninger.

Lige siden de nuværende definitioner på og krav til vinterdæk blev indført i svenske og norske forordninger, dvs. at et vinterdæk er et dæk, der er ”specielt udviklet til vinterkørsel”, har listerne fungeret godt som information til forbrugerne.

I midten af 1990’erne, da STRO’s vinterdæklister blev indført, var der ingen mærkning med krav om kvalificerende test af egenskaber. 3PMSF-mærkningen (bjerg- og snefnugsymbolet) har i nogle år været grundlag for test af egenskaber i sne. Det er denne mærkning og test af egenskaber, som ifølge FN/ECE-regulativ 117 kvalificerer et dæk til brug under ”vanskelige sneforhold”.
Udvikling af nye testmetoder kan i fremtiden give mulighed for flere mærkninger på dæk og dermed tydeligere information til både forhandlere og forbrugere om, hvilke dæk der ikke alene opfylder lovkravene, men som også anbefales til nordiske vinterforhold.

Flere og flere lande, ikke mindst i Europa, indfører regler for brugen af vinterdæk, hvor definitionerne i FN/ECE-regulativ 117 ligger til grund for kravene i disse regler.
I lyset af alt dette mener STRO i dag, at vinterdæklisterne ikke længere opfylder den funktion, som de havde, dengang de efter myndighedernes ønske blev indført.
Mulighederne for og værktøjerne til indførelse af klarere lovgivning findes i dag, og derfor mener vi, at fjernelse af listerne ikke vil give myndigheder, fabrikanter og leverandører problemer med at give forbrugerne relevant information.

Et andet aspekt er, at opretholdelse af vinterdæklisterne kan være i strid med gældende konkurrencelovgivning i EU eller de enkelte lande.

Opdateringen og offentliggørelsen af STRO’s vinterdæklister ophørte 1. januar 2019.

Till toppen