The Scandinavian Tire & Rim Organization

Balanseringsvegter

AFBALANCERINGSKLODSER AF BLY

Direktiv 2000/53/EF om ”udrangerede køretøjer” fastslog, at køretøjer typegodkendt i henhold 70/156/EØF fra den 1. juli, 2003 ikke må indeholde tungmetaller (bly, kviksølv, cadmium og heksavalent krom). Afbalanceringsvægte er ikke undtaget.

Biler godkendt inden ovennævnte dato er permanent undtaget.

På et møde med TAC 16. marts 2005 kom spørgsmålet op, hvad man skal gøre med det resterende lager af blylodder. EU-Kommissionen præciserede, at de blylodder, som var kommet på markedet (“put on the market”) før 1. juli 2005, kan anvendes.

Derfor findes der stadig lagre af blylodder, som anvendes. Datoen i bilag II gælder kun den dato, hvor varen blev sat til salg. Blylodder, der er beregnet til køretøjer indregistreret i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF og sælges efter 1. juli 2005, må ikke anvendes!

 

 

Till toppen