The Scandinavian Tire & Rim Organization

Balanseringsvegter

Afbalanceringsklodser af bly

Direktiv 2000/53/EF om End of Life Vehicles” udtalte, at køretøjer typegodkendt i henhold 70/156/EU (helfordonsgodkända) den 1. juli, 2003,
kan
ikke omfatte: tungmetaller (bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom)

Balance vægte er ikke fritaget.

Biler, der er godkendt inden ovennævnte dato er ubestemt undtaget.

På et møde med den TAC 16 marts 2005 spørgsmålet kom op, hvad man skal gøre med den udestående beholdning af blylodder.
EU-Kommissionen præciseret, at de blylodder, som blev placeret på markedet (“sat på markedet”) inden den 1. juli 2005, skal anvendes.
Derfor er der af bly opbevaring fortsat anvendes.
Dato for bilag II gælder kun for den dato, hvor varerne blev sat på markedet.
Blylodder, der er beregnet til køretøjer indregistreret i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF og sælges efter 1. juli 2005, ikke anvendes!

Till toppen